Sotlav, sotlav, sotlav..

En envis förkylning höll tyvärr nere antalet fältdagar den gångna veckan men ett besök är värt att nämna. Fredagen den 3/6 gick till Sjöängen strax öster om Vegeåns mynning i Skälderviken, ett område som består av betesmark, bitvis blöt/fuktig, omgiven av en mängd staketstolpar av blandat slag. Jag rekade en kort sväng redan veckan innan och noterade att det såg spännande ut. Jag hann uppskattningsvis med att undersöka en tredjedel av stolparna lite översiktligt och på dessa fanns sotlav Acolium inquinans på relativt många, ett 30-tal, möjligen fler. Sotlav är en art som man i denna del av Sverige främst hittar på just staketstolpar, ibland även solitär ek, mer sällan på pansarbark på björk.

På en av stolparna hittades även grå ladlav Cyphelium trachylioides (CR). Sjöängen är en ny lokal för grå ladlav och arten är även ny för Ängelholms kommun. Mer info och bilder på den kommer i ett separat inlägg.

Bland övriga lavar kan exempelvis nämnas kalkvägglav Xanthoria calcicola (på staketstolpe i murbruk), knölig flarnlav Xylopsora caradocensis och Palicella filamentosa. Området har också ett mycket rikt fågelliv och bland de mer nämnvärda som som förgyllde besöket fanns fiskgjuse, rörsångare och törnskata.

Sotlav (Acolium inquinans) på staketstolpe
Sotlav (Acolium inquinans) på staketstolpe
Staketstolpar som hyser rikligt med lavar, bland annat sotlav
Staketstolpar som hyser rikligt med lavar, bland annat sotlav
Sotlav (Acolium inquinans) på staketstolpe
Sotlav (Acolium inquinans) på staketstolpe
Sotlav (Acolium inquinans) på staketstolpe
Sotlav (Acolium inquinans) på staketstolpe
Rikligt med sotlav (Acolium inquinans) på staketstolpe
Rikligt med sotlav (Acolium inquinans) på staketstolpe