Swedish signal (indicator) species, lichens

Here is a list of the Swedish signal species (for lichens) used for identification of Woodland Key Habitats. Click the links by the species name for photos. New photos are added continuously. You can also browse through a gallery with photos of all the species >>. Please try the search form if you can’t find what you’re looking for (link on the top right at every page).

[Svenska: signalartslistan för lavar. Klicka på länken efter artnamnet för bilder, nya bilder läggs till löpande. ]

SWEDISH NAME SCIENTIFIC NAME
Almlav Gyalecta ulmi – PHOTOS >>
Barkkornlav Lopadium disciforme – PHOTOS >>
Blanksvart spiklav Calicium denigratum
Blekspikar Sclerophora
 – Brunskaftad blekspik Sclerophora farinacea
 – Gulvit blekspik Sclerophora nivea
 – Liten blekspik Sclerophora peronella
 – Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea
 – Sydlig blekspik Sclerophora amabilis
Blomskägglav Usnea florida – PHOTOS >>
Blylav Pectenia plumbea – PHOTOS >>
Bokkantlav Lecanora glabrataPHOTOS >>
Bokvårtlav Pyrenula nitida – PHOTOS >>
Broktagel Bryoria bicolor – PHOTOS >>
Brun nållav Chaenotheca phaeocephala
Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima – PHOTOS >>
Cinnoberflamlav Pyrrhospora cinnabarina
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica – PHOTOS >>
Dvärgtufs Leptogium teretiusculum
Gammelgranslav Lecanactis abietina (former indicator species) – PHOTOS >>
Gammelekslav Opegrapha illecebrosa
Garnlav Alectoria sarmentosa
Gelélavar Collema
 – Grynig gelélav Collema subflaccidum
 – Slanklav Collema flaccidumPHOTOS >>
 – Aspgelélav Collema subnigrescens
 – Liten aspgelélav Collema curtisporum
 – Läderlappslav Collema nigrescens
 – Stiftgelélav Collema furfuraceum
 – Kuddgelélav Collema fasciculare
 – Rosettgelélav Collema fragrans
 – Skorpgelélav Collema occultatum
Glansfläck Arthonia spadicea – PHOTOS >>
Grenlav Evernia mesomorpha
Grynig filtlav Peltigera collina – PHOTOS >>
Grynlav Pannaria conoplea
Grå skärelav Dendrographa decolorans – PHOTOS >>
Gråblå skinnlav Leptogium cyanescens
Gul dropplav Cliostomum corrugatum
Gulnål Chaenotheca brachypoda – PHOTOS >>
Gulpudrad spiklav Calicium adspersumPHOTOS >>
Gytterlav Protopannaria pezizoidesPHOTOS >>
Havstulpanlav Thelotrema lepadinumPHOTOS >>
Hållav Menegazzia terebrataPHOTOS >>
Jättelav Lobaria amplissima
Kattfotslav Arthonia leucopellea
Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri
Kolflarnlavar Carbonicola
– Kolflarnlav Carbonicola anthracophila – PHOTOS >>
– Mörk kolflarnlav Carbonicola myrmecina – PHOTOS >>
Korallblylav Parmeliella triptophylla – PHOTOS >>
Kornig nållav Chaenotheca chlorella – PHOTOS >>
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri
Ladlav Cyphelium tigillare
Liten sotlav Cyphelium karelicum
Liten spiklav Calicium parvum
Liten ädellav Catinaria laureri – PHOTOS >>
Lunglav Lobaria pulmonaria – PHOTOS >>
Långskägg Usnea longissimaPHOTOS >>
Lönnlav Bacidia rubellaPHOTOS >>
Matt pricklav Pachnolepia pruinataPHOTOS >>
Mussellav Normandina pulchellaPHOTOS >>
Mörkhövdad spiklav Calicium adaequatum
Njurlavar Nephroma 
– Bårdlav Nephroma parilePHOTOS >>
– Luddlav Nephroma resupinatum – PHOTOS >>
– Norrlandslav Nephroma arcticum – PHOTOS >>
– Stuplav Nephroma bellum – PHOTOS >>
– Västlig njurlav Nephroma laevigatum – PHOTOS >>
Nordlig nållav Chaenotheca laevigata
Norsk näverlav Platismatia norvegica
Nästlav Bryoria furcellata
Olivbrun gytterlav Fuscopannaria mediterranea
Rikfruktig blemlav Phlyctis agelaea – PHOTOS >>
Ringlav Evernia divaricata
Rosa lundlav Bacidia rosella – PHOTOS >>
Rosa skärelav Schismatomma pericleum
Rostfläck Arthonia vinosa – PHOTOS >>
Skinnlav Leptogium saturninum – PHOTOS >>
Skriftlav Graphis scripta (former indicator species) – PHOTOS >>
Skrovellav Lobaria scrobiculata – PHOTOS >>
Skuggblåslav Hypogymnia vittata
Slät lönnlav Bacidia fraxinea
Smalskaftslav Cybebe gracilenta
Småflikig brosklav Ramalina sinensis
Sotlav Cyphelium inquinans – PHOTOS >>
Späd brosklav Ramalina dilacerata
Stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera – PHOTOS >>
Stor knopplav Mycobilimbia pilularis – PHOTOS >>
Traslav Scytinium lichenoides s. lat. – PHOTOS >>
Trådbrosklav Ramalina thrausta
Varglav Letharia vulpina
Vedflamlav Pyrrhospora elabens
Vedskivlav Hertelidea botryosa
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana – PHOTOS >>
Vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida
Vitmosslav Icmadophila ericetorum – PHOTOS >>
Vitskaftad svartspik Chaenothecopsis viridialba – PHOTOS >>
Vitskivlav Diplotomma alboatrum
Västlig gytterlav Pannaria rubiginosa – PHOTOS >>
Ädelkronlav Gyalecta carneolaPHOTOS >>
Ädellav Megalaria grossa 
Örlav Hypotrachyna revoluta
Örtlav Lobaria virensPHOTOS >>